14 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2022

 

ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴰⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵉ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ

10 ⵎⴰⵕⵚ 2020

 

ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵉⵎⴰⵏ ⴽⴰⵔⴽⴰⴱ ⵜⴰⵏⴼⵍⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵉ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ

9 ⵖⵓⵛⵜ 2019

 

ⵜⴰⵥⵕⵉⴳⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵙⴰⵜⵉ 51.17 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ

ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2019

 

ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵉ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ

2016 - 2019

 

ⵉⵙⵢⴰⴼⵓ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ 59 ⵏ ⵓⵙⵓⴼⵖ (ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ, ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ, ⵜⵉⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ, ⵉⵙⵜⴰⵍⵏ)

28 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2016

ⵢⵓⵎⵥ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ  ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵍⴰ ⴰⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⴷⵉⴳⵙ ⴷ ⵓⵣⵓⵛⵛⵍ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⴱ.

15 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2016

اجتماع مجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة، والمصادقة على المرسوم رقم 170-16-2 القاضي بإحداث اللجنة الوزارية الدائمة للتربية والتكوين، تحت رئاسة رئيس الحكومة، تتألف من حوالي 18 وزيرا يمثلون القطاعات الحكومية المعنية، وتناط بها مهام تنسيق السياسات والبرامج القطاعية المرتبطة بأجرأة مشاريع إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

 

ⴰⵎⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵜⵙⵍⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴷ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⴳⵏ 2-16-170 ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵙ ⵏ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ, ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴷⵉⴳⵙ ⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ 18 ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴷⴰ ⵙⵎⴷⵢⴰⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵎⵏⴱⴰⴹⵏ  ⵉⵏⵜⴰⵢⵏ, ⵔⴰⴷ ⵜⴰⴳⴳ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵣⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⴷ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ.

30 ⵎⴰⵕⵚ 2016

رفع اللجنة التقنية لمشروع القانون الإطار الى رئيس الحكومة.

 

ⵜⵓⵣⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵙⴰⵜⵉ ⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ.

6 ⴼⴱⵕⴰⵢⵕ 2016

تقديم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني عرضا حول التدابير المتعلقة بتفعيل الرؤية الاستراتيجية، بعد بلورتها في مشروع قانون إطار، بمناسبة المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك بمدينة العيون.

 

ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ  ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵜⴰⵙⵟⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵙⴰⵜⵉ, ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ.

29 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ 2016

تشكيل رئيس الحكومة للجنة تقنية مؤقتة، تتولى إعداد صيغة أولية لمشروع القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

 

ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵜ ⵜⴰⵣⵎⵣⴰⵏⵜ, ⵔⴰⴷ ⵜⴰⴳⴳ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ.

6 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ 2016

اجتماع أعضاء الحكومة، بحضور رئيس المجلس لتقديم الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، ودعوة رئيس الحكومة الى الانخراط في تبني الرؤية الاستراتيجية للمجلس والتحضير لتطبيقها من خلال صياغتها في قانون إطار

 

ⴰⵎⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵙ ⵢⵉⵍⵉ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵉ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵜⴰⵙⵟⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⴷ 2015-2030, ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉ ⵓⵍⵜⴰⵖ ⴳ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵜⴰⵙⵟⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⵊⴷ ⵉ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵙⴰⵜⵉ.

ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ - ⴷⵓⵊⴰⵎⴱⵉⵔ 2015

تنظيم سلسلة اللقاءات الجهوية حول "الرؤية الاستراتيجية للإصلاح وسبل التفعيل"

 

ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⵅⴼ « ⵜⴰⵎⵓⵖⵍⵉ ⵜⴰⵙⵟⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⴷ ⴷ ⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙ ».

ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2015

ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⴷ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵖⵓⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⵔⵉⵙ, ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ-ⴰⵙⴰⵜⵉ.

20 ⵎⴰⵢⵓ 2015

 

ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵜⴰⵙⵟⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⴷ ⴷⴰⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵉⴼⴽ ⴰⵙ ⵜ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ.

16 ⵎⴰⵢⵓ 2015

 

ⴰⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵜⵙⵏⵖⵍⵜ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵜⴰⵙⵟⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⴷ 2015-2030 ⵉⵡⵏⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ.

10 ⵎⴰⵢⵓ 2015

إصدار المجلس تقريره التحليلي حول " تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين 2000-2013"

 

ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵙⴼⵙⴰⵢⵜ ⵅⴼ « ⴰⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ 2000-2013 ».

ⵉⴱⵔⵉⵔ 2015

إصدار المجلس رأيه حول مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون 01-00 المتعلق بالتعليم العالي.

 

ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ 00-01 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ.

10 ⴽⵜⵓⴱⵕ 2014

 

ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⴰⵍⵙ ⵜⴰⵎⵓⵖⵍⵉ ⴷ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⴷ, ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵡⵏⵏⵉ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏⵏ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵓⵥ ⵙⴳ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⵥⴰ.

16 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2014

تعيين جلالة الملك السيد عمر عزيمان رئيسا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

 

ⵉⵙⵔⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵓⵎⴰⵕ ⵄⵣⵣⵉⵎⴰⵏ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ.

16 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2014

ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⴰⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵙ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ.

19 ⵎⴰⵢⵓ 2014

نشر القانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بالجريدة الرسمية.

 

ⴰⵙⵥⵕⴳ ⴳ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 12.105 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ.

13 ⵎⴰⵢⵓ 2014

مصادقة مجلس النواب على القانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

 

ⴰⵙⵖⵣⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 12.105 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ.

ⵙⴳ 14 ⴰⵔ 30 ⴽⵜⵓⴱⵕ 2014

تنظيم سلسلة من المشاورات الجهوية، تحت عنوان "الحوار الجهوي لتأهيل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي"

 

ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵛⴰⵡⴰⵕⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ, ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵙⴳⵓⵎ « ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵉ ⵓⵙⵖⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ »

10 ⵎⴰⵕⵚ 2014

تعيين جلالة الملك للسيدة رحمة بورقية مديرة للهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتعليم، طبقا لأحكام المادة 14 من الظهير الشريف القاضي بإعادة تنظيم المجلس

 

ⵉⵙⵔⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵕⵃⵎⴰ ⴱⵓⵕⵇⵉⵢⴰ ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵖⵓⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ, ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⵏ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ 14 ⵙⴳ ⵓⴹⴰⵀⵉⵔ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵢⵓⵍⵙⵏ ⵉ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ.

ⵛⵜⴰⵎⴱⵉⵔ ⴷ ⴽⵜⵓⴱⵕ 2013

تنظيم سلسلة من جلسات الاستماع مع الأطراف المعنية بالتربية والتكوين والبحث العلمي

 

ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴼⵍⴷ ⴰⴽⴷ ⵜⵉⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ.

20 ⵖⵓⵛⵜ 2013

ⵉⵙⵔⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵓⵎⴰⵕ ⵄⵣⵣⵉⵎⴰⵏ  ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ  ⴰⵎⴰⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ.